EN

Sera Otomasyon ve Elektrik Sistemleri

Aydınlatma Sistemleri

Seralarda kullanılan özellikle de fazla elektrik gücü ihtiyacıyla bilinen HPS Grow Light veya LED Grow Light ürünleri konusundaki tecrübelerimiz, sistemi bir bütün olarak ele alabilmemizi sağlamaktadır.

Gruplar halinde tasarlanması gereken ve her faz binen elektriksel yükün ayrı ayrı hesaplanmasına ihtiyaç duyulan aydınlatma ürünleri konusunda TELOS tüm tasarım ve projelendirme çalışmalarını sağlamaktadır.

Tasarım esnasında gruplanarak ve ortak bağlantı noktaları oluşturularak tasarlanması gereken Grow Light ürünleri, eğer doğru bir mühendislik çalışması süzgecinden geçmez ise tesislerde oldukça problem yaratacak ekipmanlar haline dönüşmektedir.

Projelendirme esnasında 3 fazın lambalar ile doğru gruplanmaması durumunda elektriksel yükler oldukça fazla çıkacaktır. Burada üçgen bağlantı kullanılarak hem LED komponentlerin ilk çalışma esnasında çekeceği yüksek demeraj akımı engellenmekte, hem de ihtiyaç duyulan akım değerleri daha dengeli dağıtılmaktadır. Bu sayede sistemin devreye alınma esnasında ve açma kapama periyotlarına göre daha uzun ömürlü bir çalışma sağlanmaktadır.

Özellikle LED aydınlatmalarda meydana gelen yüksek sıcaklık ve ilk çalışma esnasındaki yüksek demeraj konunun doğru mühendislik ile ele alınması konusunu daha da önemli kılmaktadır. Dizaynda tıpkı bir motor gibi ele alınmalı ve Motor Koruma Şalteri özelliği taşıyan hem termik hem de kısa devre özelliği olan komponentler kullanılmalıdır.

Dağıtım bölgelerinde kullanılacak özel ekipmanların yanı sıra bağlantı ve ortak birleşme noktalarında da aynı sıcaklık ve demeraja dayanıklı ekipmanların seçilmesi zorunludur.

TELOS tüm bu çalışmaları uçtan uca ve eksiksiz olarak sizlere sunmakta, dizayn, hesaplama, projelendirme ve devreye alma konularında mühendislik desteğini vermektedir.

Enüstkat Interactive