EN

Çiftlik Otomasyonu ve Süreç Yönetim Sistemleri

Hayvan Süt ve Besi Çiftlikleri Yem Hazırlama Merkezi ve Dağıtım Otomasyonu Sistemleri (Kısa adıyla TMR sistemleri) TELOS Mühendislik firmasının 4 yıldır makine üreticisi partneri ile üzerinde çalıştığı spesifik proje ve sektörlerden birisidir.

Buradaki temel amaç, 500-1000 hayvan ve 1000+ sayıda hayvan adedine sahip (özellikle süt çiftliklerinin) günlük rasyonlarının %99 doğrulukta, %1 hassasiyette sapma oranında, kısa zamanda ve istenen homojen yapıda hazırlanmalarının ve dağıtılmalarının sağlanmasıdır. Aynı zamanda geçmiş ve gelecek tüm verilerin kayıt altına alınarak, çiftliklerin bu anlamda hafızalarının oluşturulmasıdır.

TELOS Mühendislik çiftliklerdeki Rasyon oluşturma, hazırlama ve dağıtım süreçlerini baştan sona ele alarak geliştirdiği “Yem Merkezi Süreç Yönetim Yazılımı” sayesinde Zooteknist’lerin oluşturduğu günlük rasyonların hayvan adedine göre porsiyonlanarak hazırlanması ve doğru padoklara ve gruplara dağıtılması operasyonlarını yönetmektedir.

Bilindiği üzere çiftliklerdeki beslenme süreçlerindeki en büyük kriter rasyonun her gün aynı kalitede, aynı özellikte, aynı sürede hazırlanması ve tam saatinde hayvanların önüne dağıtılması operasyonudur. Bu süreç yılın 365 günü hiç değişmeksizin devam etmektedir. Yem Hazırlama ve Dağıtım Süreci yönetimindeki standart kalitesi hem hayvanların ferahını arttırmakta hem de süt verimi ve hastalıkları dolaylı yoldan etkileyen etkenlerin başında gelmektedir.

TELOS olarak tesisinizdeki süt verimi ve hayvanlarınızın bu verime ulaşmak için yedikleri rasyonun kalitesi bizim için en önemli unsurlardır. Rasyonun kalitesi, karışımın homojen dağılımı ve hazırlanacak rasyonun hem hızlı hem de yüksek doğrulukta hazırlanması ile doğru orantılı olduğu bilinmektedir. TELOS “Yem Merkezi Süreç Yönetim Yazılımı” ile tesisinizin yem hazırlama ve dağıtım operasyonlarınızı %99 doğrulukla yönetmenizi sağlamaktadır.

TMR sisteminin makine bölümünde yer alan Bunkerler ve Silolar sayesinde ön hazırlık aşamaları büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir. Ön hazırlığı yapılan ve karışıma hazır olan hammaddeler konveyörler yardımıyla hassas ve hızlı bir şekilde Karıştırma Mikserine aktarılmaktadır. Ardından da dağıtım için kamyonlara yine bir konveyör sayesinde aktarılmaktadır.

TMR sistemindeki makineler, süreç takip yazılımı ve otomasyon sistemi sayesinde rasyonda yer alan hammaddeler %1 hassasiyet aralığında miksere aktarılmakta ve karışım aynı hassasiyetle hazırlanmaktadır. Dağıtım kamyonları ile aynı hassasiyette ve doğrulukta dağıtım operasyonlarının gerçekleştirildiği sistem tesisiniz için en doğru çözümdür.

Tüm bunların dışında Telos Dairy, sistemi bir bütün olarak ele almaktadır. Tesisinizdeki her aşamayı analiz ederek ulaştığı sonuçları sektörel deneyimleriyle birleştirerek TMR Hazırlama Otomasyonu ve Süreç Takip Programı ile üreticilere akıllı ve yönetilebilir bir çözüm sunmaktadır. Şimdi sizlere hem sistemin işleyişi hem de sunmuş olduğu avantajlardan bahsedelim.

  • Süreci ilk aşamadan son aşamaya kadar büyük bir hassasiyetle kontrol altında tutan Telos Dairy hem güç kontrolü hem de otomasyon ve takip yazılımları içermektedir.
  • Teknisyenlerin hazırlayacağı günlük rasyonların sisteme otomatik bir görev olarak aktarılmasını ve tek bir başlatma düğmesi ile tüm rasyonu ağırlığına göre 10 ila 20 dakika arasında hazırlayarak dağıtıma hazır hale getirmektedir.
  • Sistemin en büyük özelliklerinden bir tanesi padok girişlerine konulan RFID sistemler ile yine aynı padoklara yem dağıtacak kamyonun eşleşmemesi durumunda yem dağıtımına izin vermemektedir. Bu sayede çalışanlarınızın doğru yemi doğru padoka yönlendirmesi %100 doğrulukta sağlanmaktadır.
  • Süreç içerisinde yer alan yem hazırlama, harcanan yemin miktarı, dağıtılan yemler ve hangi yemlerin hangi padoklara dağıtıldığı konusunda sizlere detaylı bir rapor sunmaktadır.
  • TMR yazılımı sayesinde sisteminizin online olarak takibini yapabilir, belirlenen saatlerde operasyon gerçekleşmemiş ise bunu uyarı olarak sizlere e-posta ile bildirmektedir.
  • Hayvanlarınızın tam saatinde ve tam kıvamında öğününü yemesi için operasyonunuzu hızlandıran TMR sistemimiz, gelişmiş arayüzü ve esnek yapısıyla tesisinizde bulunan süt, stok takip vb. sistemlere entegre olabilmektedir.
  • Eğer tesisinizde SAP, ERP ve Tiger gibi muhasebe programlarıyla çalışıyor iseniz maliyet ve stok bilgilerini de çevrimiçi görmenize imkân sağlamaktadır.
  • Telos Dairy TMR sisteminin yanı sıra çiftliğinizde ihtiyaç duyulan tüm aydınlatma, fan kontrol, Padok Isı Kontrolleri, Pompalar ve çalışan diğer tüm sistemler ile entegre olabilmektedir.
  • Telos aynı zamanda mühendislik hizmetleri kapsamında tesisinizin ihtiyacı olan tüm elektrik altyapı tasarımı, kurulumu ve kontrol otomasyonu konusunda hizmet vermektedir. Tüm bu elektriksel yapıların yine aynı sistem üzerinden kontrol edilmesi ve sizlere tek bir ekrandan bu hizmetin sunulması konusunda da destek vermektedir.
  • TELOS Dairy tesisinizin verimli olarak çalışabilmesi ve işletilebilmesi için gereken altyapıyı sizlere esnek olarak sunmaktadır.

Tüm Detaylarınız ve sorularınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Enüstkat Interactive