EN

Çiftlik Otomasyonu ve Süreç Yönetim Sistemleri

TMR Dağıtımı ve Raporlama Yazılımı

TMR dağıtım sistemleri ile hazırlanan rasyonlar dopru padoklara ve hayvan gruplarına belirlenen zaman diliminde dağıtılmaktadır.

Dağıtım için hazırlanan kamyonlarda yer alan ekran, anten ve RFID okuyucular sayesinde dağıtım operasyonundaki hatalar tümüyle ortadan kaldırılmaktadır.

TELOS sahada yer alan tüm padok giriş ve çıkışlarına yerleştirdiği RFID okuyucular ile hayvan gruplarını belirlemekte, sahada yer alan antenler sayesinde de gerçek zamanlı olarak hangi padoka hangi yemin kac kg döküldüğünü takip etme imkanını sizlere sunmaktadır. Zooteknistlerin hazırladığı ve önceden belli olan padoklar hazırlanan rasyon ile eşleştirilmekte ve yanlış dağıtımın önüne geçilmektedir.

Yanlış padoklara dağıtım yapılmak istendiğinde sistem dağıtıma izin vermemektedir. Bu sayede oluşacak tüm hataların önüne geçilmektedir.

Yapılan dağıtımın tüm ayrıntıları olması gereken değerler ile eşleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Raporlarda olması gereken ve sapma değerlerini anlık olarak izleyebilmektesiniz. Bu sayede eğer bir yerde eksik bir dağıtım operasyonu gerçekleşmiş ise sürücüye uyarı mesajı otomatik olarak gitmektedir ve tamamlaması istenmektedir.

Araçlarımızda yer alan yazılımlar ve PC tabanlı yazılımlar tamamen yerli imkanlar kullanılarak üretilmiş yazılımlardır. Yazılımlar tarafımızdan hazırlandığı için sizlerin tesislerinize hızlı olarak uyarlanabilmekte ve tesisinize özel hale gelebilmektedir.

Enüstkat Interactive